new_smaller_models_NSeries_image2HPIM0580 (3)111656_6[1] (1)
Velkomen til våre nettsider


Vi er eit landbruksmaskinfirma stasjonert i Sogn og Fjordane. Vi har nærare 40 års erfaring i sal og service av landbruksmaskiner.I  dag er vi 15 tilsette fordelt med 10 i Sogndal og 5 i Førde. Våre hovudagenturer er Claas og Valtra, og reiskap frå eigen innkjøpsring!

TLF. SOGNDAL 57 67 16 22   FØRDE 57 83 70 90

NY TRAKTOR? NYTT REISKAP?

TA KONTAKT, VI LEVERER DET MESTE TIL JORDBRUK, SKOGBRUK OG HAGE! e-post adresse: post@maskinsenteret.as 
----------------------------------------------------------------------------

Maskinsenteret AS - 40 år 1974-2014

Vi er starta på året 2014! Dermed er det, i løpet av året, 40 år sidan det første formelle firmaet ,som er forløpar til Maskinsenteret as, vart etablert. I 1974 starta Olav Selseng maskinfirmaet Selseng Maskin med base på Stedje i Sogndal. Etter å ha danna AS i 1979, vart anlegget på Hagalandet kjøpt i 1983 der vi fortsatt har hovudkontor og verkstad. I 1988 vart Maskinsenteret As etablert etter ei samanslåing av Selseng Maskin AS og BS Maskiner AS. I 1995 utvida vi , og etablerte avdeling i Førde, med både butikk og verkstad. Vi er i dag fylkets største private leverandør av jordbruksmaskiner, og har eit breitt spekter av traktorar og reiskap. Velkomen til ein god handel i jubileumsåret!